Změna odvodu DPH, nový režim OSS

Čvn 7, 2021

E-shopy si musí dát nově pozor na DPH! Rádi bychom upozornili veškeré online prodejce zboží a elektronických služeb, hlavně pak ty menší, prodávající i jen kusové položky „běžným“ občanům – spotřebitelům do zahraničí v rámci EU.

Legislativní změna se může dotknout naprosto každého online prodejce. Od 1.7. 2021 vstupuje v platnost legislativní úprava týkající se primárně i e-shopů a online prodeje.

Jakých e-shopů se to týká?

Nové pravidlo se může týkat každého e-shopu, který prodá zboží nebo např. elektronickou službu do některé země EU koncovým zákazníkům. A to i v případě, že by se jednalo pouze o kusový prodej.

Povinnosti a pravidlo se liší podle finančního objemu prodejů. Podívejte se, v jakém rozsahu se úprava evropské legislativy může týkat zrovna vás:

 1. Pokud nejste plátce DPH, nedosahujete rozhodujícího obratu pro vznik povinného plátcovství, ale přesto občas nějaké zboží prodáte do zemí EU

Jaké máte možnosti:

  • Limitem pro vstup do režimu OSS je částka 10000 EURO (v součtu všech prodejů zboží nebo služeb za kalendářní rok), při dodržení tohoto limitu, nevzniká povinnost odvádět DPH do jiných členských států EU.
  • Také jste osvobozeni od odvodu DPH (pokud již nespadáte do režimu „identifikovaná osoba“ a z toho titulu vám nevzniká další povinnost)
  • Doporučení: pozor, i tak je nutné sledovat svůj obrat ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, ve kterých by bylo dosaženo limitu pro zákonnou registraci k DPH
  • V případě, že se stanete plátcem DPH – daň odvádíte v ČR a DPH připočítáváte k prodejní ceně a následně DPH odvádíte dle platných termínů pro odvod DPH
 1. Jste již plátce DPH a v jednom kalendářním roce nepřekročíte limit 10000 EURO při prodeji do zemí EU, nevzniká vám povinnost odvádět DPH do jiných členských států EU

Jaké máte možnosti:

  • Můžete DPH odvést v místě své registrace k DPH v ČR (stanovíte si, že místo plnění je v ČR)
  • Nebo si můžete pro odvod DPH vybrat jinou zemi EU. Třeba Slovensko, kde je nižší sazba zákonného DPH. Toto je na vás a dle vašeho rozhodnutí. Týkalo by se to pouze zboží nebo služeb prodaných do zemí EU
  • Tato možnost pro vás platí pouze, pokud v daném kalendářním roce nepřekročíte při prodeji do zemí EU částku 10000 EURO
  • V případě, že překročíte limit pro prodej zboží 10000 EURO za rok, nebo se rozhodnete, že tak učiníte i pod limitem odvádí se EU DPH a můžete se řídit novým režimem OSS
 1. Pokud jste plátci DPH a v daném kalendářním roce překročíte limit obratu při prodeji zboží do zemí EU v maximální výši 10000 EURO v celkovém součtu všech prodejů a zemí dohromady u koncových spotřebitelů, jste povinni odvádět DPH v dané zemi prodeje zboží nebo služeb. Anebo se můžete přihlásit do nově zavedeného režimu OSS, který přináší zjednodušení

Jaké máte možnosti:

  • Pokud se ale nepřihlásíte do nově zavedeného režimu OSS, je vaše povinnost registrovat se k plátcovství DPH a odvádět DPH v každé zemi EU ze všech realizovaných prodejů
  • Zjednodušení je registrace do nového režimu OSS, při kterém se odvod řeší centrálně na jednom místě, určeného pro režim OSS
  • Pokud prodáváte zboží nebo služby elektronicky pouze do jedné země EU, máte možnost registrovat se v té zemi, do které zboží nebo služby prodáváte

Jak se registrovat do režimu OSS?

Výhradním správcem daně pro Českou republiku pro režim OSS je: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I.

Osoba povinná k dani musí před započetím využívání režimu OSS podat přihlášku a registrovat se do režimu OSS. Jedná se speciální registraci do OSS, teprve po realizace řádné registrace může přes OSS podávat daňová přiznání. Registraci je nutno realizovat před začátkem daného daňového období – daného měsíce, kterého by se využívání režimu OSS týkalo.

Jaké jsou možnosti registrace OSS?

Registrace OSS je možná pouze elektronicky na daňovém portále Finanční správy prostřednictvím formuláře v části „Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS)“.

Vyplněný formulář je nutno při podání přihlášky autorizovat jedním z následujících způsobů, je možné si vybrat:

 1. Ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
 2. Prostřednictvím využití přístupu se zaručenou identitou (např. NIA nebo eObčanka)
 3. Použitím daňové informační schránky (Portál Moje daně – přihlášení do DIS+)

Jakou formu musí mít podklady k registraci?

Ke každé žádosti o registraci je třeba přiložit i žádost o přístup uživatele do autentizované části daňového portálu ve zvláštní aplikaci pro OSS, kde se později podávají daňová přiznání.

Žádosti o přístup mohou být podány i po registraci do OSS, například pokud bude uživatel žádat o přístup pro další osoby.

Jaké získá podnikatel přístupy? Po registraci probíhá vstup do autentizované zóny portálu v režimu EU stejným způsobem, jakým byla autentizována registrace nebo žádost o přístup.

Jaké jsou podmínky podání přihlášky?

Žadatel může podat přihlášku do OSS předem a s jistotou, tedy před zahájením uskutečňování plnění, tedy o měsíc dříve, než by inkriminované zdanění v režimu OSS započalo. Základním zdaňovacím období je kalendářní čtvrtletí.

Žadatel může podat přihlášku do OSS i po uskutečnění plnění v příslušném zdaňovacím období, ale přihlášku podává nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém uskutečnil plnění. Pokud tak neučiní, nedodrží daný termín do 10. dne v daném měsíci, může požádat o vstup a registraci až v dalším čtvrtletí.

Proč je dobré se registrovat včas?

Modelové vysvětlení:

 • Plnění nastalo 20.7. a česká firma poskytla elektronickou službu slovenskému občanovi a tímto plněním již má povinnost odvádět EU DPH – tedy již za červenec.
 • Žádost o registraci do OSS musí podat nejpozději do 10.8. – potom platí EU DPH přes OSS.
 • Pokud podá žádost o registraci 15.8., do OSS se dostane až od následujícího Q, tedy od 1.10. do té doby musí řešit platbu EU DPH v dané zemi – tedy se registrovat na Slovensku a zaplatit DPH ve slovenském daňovém přiznání.

Shrnutí:

Registrace OSS je účinná od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci, nebo od data uskutečnění vybraného plnění, které žadatel uvedl v přihlášce k registraci OSS.

Co je tedy vhodné a zaručí podnikateli klid?

Již před vyčerpání limitu 10 000 EUR se dobrovolně přihlásit a předejít případným komplikacím.

Jednoduchý příklad:

V případě podání přihlášky k registraci v období od 1.4. 2021 do 30.6. 2021 je registrace do OSS účinná od 1.7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1.7. 2021.

Shrnutí:

Veškeré postupy jsou identické pro jakoukoliv firmu – e-shop, který prodává zboží na dálku, a to jak koncovému spotřebiteli nebo firmě, která není v zemi převzetí zboží plátce DPH ani identifikovanou osobou z titulu pořízení zboží.

Obdobný režim je pro prodejce služeb – elektronicky užívaných (např. aplikace ke stažení) nebo dodavatele služeb speciálních (např. telekomunikačních služeb, televizních či rozhlasových služeb při prodeji koncovým uživatelům)

Co k tomu závěrem, jaký je ideální postup?

S ohledem na celkově legislativně závažnou problematiku jsou veškeré výše uvedené skutečnosti informativní a obsahují také laicky přívětivé vysvětlení.

Všem, kterých se to týká, doporučujeme kontaktovat svého daňového poradce, případně si poradce pro zpracování OSS vyhledat. Nedoporučujeme řešit zpracování OSS bez dohledu daňového poradce.

Pokud se rozhodnete, je možno kontaktovat daňové poradce společnosti Trivi, kteří jsou s celou problematikou OSS obeznámeni a aktivně se novými úpravami režimů zabývají.

S poptávkou na zpracování OSS nebo poradenstvím nás můžete kontaktovat na mailu: dane@trivi.com

Loading...