Legislativní změny v dohodách o provedení práce a pracovní činnosti od 1. 7. 2024

Čvn 7, 2024

Důležité informace pro klienty Trivi, kteří ve svých firmách a při svém podnikání využívají zaměstnance na dohodu o práci. Prosíme, věnujte pozornost tomuto článku. Seznámíme vás s chystanými změnami v oblasti dohod o pracích mimo pracovní poměr.

Jaké povinnosti nově vznikají pro zaměstnavatele dohodářů?
Klíčovou změnou je evidence zaměstnanců činné na DPP. Od 1.7.2024 budou vedeni Českou správou sociálního zabezpečeni (dále jen „ČSSZ“) v registru pojištěnců.

Nově bude od 1.7.2024 povinností zaměstnavatele:

 1. Oznamovat nástup do zaměstnání u všech zaměstnanců na DPP
  • Zaměstnavatel je povinen u všech zaměstnanců na DPP oznámit nástup do zaměstnání nejpozději do 20. srpna 2024. Nastup do zaměstnání musí být oznámen nejpozději na Výkazu za měsíc červenec 2024.
  • Zaměstnavatel, který nebyl veden v registru zaměstnavatelů, bude povinen se přihlásit u příslušné územní správy sociálního zabezpečeni (dále jen „ÚSSZ“), do registru zaměstnavatelů do 31. července 2024.
 2. Vykazovat za každý kalendářní měsíc výši příjmu z jednotlivých DPP u všech zaměstnanců na „Výkazu“ (Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedeni práce).
  • Výkaz je třeba předložit v elektronické podobě za každého zaměstnance na DPP, příslušné ÚSSZ do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se předkládá.
  • Poprvé se bude Výkaz podávat za měsíc červenec 2024.
  • Za nepředloženi řádně vyplněného Výkazu, může být uložena zaměstnavateli pokuta až do 50 000 Kč.

POZOR: Nebudou-li ve Výkazu kompletní požadované údaje, Výkaz neprojde logickými kontrolami a nebude odeslán.

Povinné údaje na Výkazu:

 • údaje o zaměstnavateli: název, IČO, variabilní symbol
 • údaje o zaměstnanci: jméno a příjmení, rodné číslo (není-li přiděleno, tak datum narozeni), místo narození, pohlaví, rodné příjmení,
 • kód zdravotní pojišťovny, státní občanství, datum nástupu a skončeni zaměstnání
  výše zúčtovaného přijmu

Co se nemění do 31.12.2024

Až do 31. prosince 2024 se podmínky účasti na nemocenském pojištěni nemění. DPP u jednoho zaměstnavatele do 10.000 nezakládají účast na pojistném, DPP nad 10.000 účast na pojistném zakládají.

Co je třeba od Vás doložit k řádnému a včasnému přihlášení zaměstnanců?

Správně vyplněné osobní dotazníky, ve kterých budou uvedeny všechny potřebné údaje:
jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo (není-li přiděleno, tak datum narozeni), místo narození, pohlaví, kód zdravotní pojišťovny, státní občanství, kompletní trvalé bydliště.

Nově nastavené povinnosti pro zaměstnavatele mění způsob zpracování odměny zaměstnance na DPP

Z toho vyplívá pravidelná měsíční součinnost se mzdovým oddělením, která je naprosto nutná pro naplnění všech legislativních povinnosti vůči orgánům státní správy!

Podrobnější popis změn je ke stažení zde.
Osobní dotazník je ke stažení zde.

V případě potřeby se neváhejte ozvat své přidělené mzdové účetní z Trivi.

7. 6. 2024

Tým Trivi

Loading...