Co přináší novela zákona o DPH?

Pro 15, 2022

Novela zákona o DPH mění od 1.1.2023 limit pro povinnou registraci plátce DPH, a tyto změny pocítíme již na konci tohoto roku.

Kdo se nyní stává povinně plátcem DPH?

Podnikatel, který překročí za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců obrat ve výši 1 mil. Kč.

Obratem se pro účely DPH myslí uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku.

Budete-li tedy např. poskytovat poradenské služby firmám do EU, místo plnění takové služby je v příslušné zemi EU a do obratu se tato částka nezapočítává.

V současné době je limit obratu pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč. 
Od 1.1.2023 se navýší na 2 mil. Kč.

Jak to tedy bude koncem roku 2022?

Překročili jste obrat 1 mil. Kč – ale ne 2 mil. Kč – za měsíc 10/2022?

V případě, že jste překročili obrat 1 mil. Kč za měsíc 10/2022 – jste ještě povinni se registrovat k DPH k datu 15.11.2022 a od 1.12.2022 se stáváte plátcem DPH.

Překročili jste obrat 1 mil. Kč – ale ne 2 mil. Kč – za měsíc 11/2022?
V případě překročení obratu 1 mil. Kč za měsíc 11/2022 – ale do obratu 2 mil. Kč – se registrace k DPH k datu 15.12.2022 již podávat nemusí (pokud se nechcete stát plátcem DPH dobrovolně) a od 1.1.2023 se tedy plátcem DPH ze zákona nestáváte.

Překročili jste obrat 1 mil. Kč – ale ne 2 mil. Kč – za měsíc 12/2022?

Stejně tak, pokud překročíte obrat 1 mil. Kč, avšak ne 2 mil. Kč, k datu 31.12.2022 – povinná registrace k DPH se Vás již netýká.

V přechodných ustanoveních novely zákona o DPH je uvedena podmínka, která říká daňovému plátci:
,,Potvrď sdělením správci daně svůj úmysl stát se plátcem DPH – a to v případě, že bude podána registrace k DPH před nabytím účinnosti této novely.“

A v případě, že splňujete jednu z výše uvedených informací už se plátcem DPH stávat nemusíte.

Víte, že nemusíte vůbec nic řešit! Obraťte se na náš tým TRIVI účetních a daňových poradců, kteří Vám rádi pomohou a vše za vás vyřeší. Stačí jen kliknout ZDE nebo zavolat na tel. Číslo 800 80 60 40.

Loading...