Účetní společnost Trivi radí, jaké změny přinese pro podnikatele rok 2021

Úno 10, 2021

Rok 2021 s sebou přináší řadu změn v účetní a daňové oblasti. Nově se zavadí paušální daň pro OSVČ, tradičně se zvyšují minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, nastávají změny u odpisů nebo se zavádějí zálohy na nadměrný odpočet u DPH. S těmito i dalšími změnami, které s sebou nese rok 2021, vám poradí odborníci z účetní společnosti Trivi a.s.

Paušální daň pro OSVČ a zvýšení slevy na dani

OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu korun, mají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Nemohou ji ale využít všechny OSVČ. Paušál je určen pro neplátce DPH. Podmínkou je, že OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně“, upozorňuje Martina Večeřová, senior účetní společnosti Trivi. Paušální daň se skládá ze zdravotního a sociálního pojistného a daně. Pro rok 2021 činí 5 469 Kč měsíčně (2 976 Kč sociální pojištění, 2 393 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Pro vstup do paušálního režimu stačí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Čas na podání mají OSVČ jen do 11. ledna daného roku.

Zdravotní a sociální pojištění

Podnikatelé – fyzické osoby, které nepřejdou do režimu paušální daně, musí tradičně očekávat zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. „Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje z částky 2 352 Kč na 2 393 Kč a je potřeba zvýšení zálohy promítnout už do lednové platby. Sociální pojištění bude od tohoto roku činit 2 588 Kč. Pro vedlejší výdělečnou činnost 1 036 Kč,” dodává senior účetní společnosti Trivi.

Změny u odpisů

U nehmotného majetku došlo od roku 2020 ke zrušení daňového odpisování a podnikatelé si tak vystačí pouze s účetními odpisy, které budou plně daňově uznatelné. U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 Kč. Zavádí se rovněž mimořádně odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat rovnoměrně bez přerušení za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Zavedení záloh na nadměrný odpočet DPH

„Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, se nesporná část odpočtu bude vyplácet v podobě záloh. Lhůta vratky DPH ale nakonec zůstala na 30 dnech. O nároku na zálohu se primárně nebude rozhodovat ve vyhledávací činnosti, ale až následně v průběhu kontrolního postupu. Záloha bude vyplacena, jestliže část odpočtu správce daně nehodlá prověřovat a zároveň dotčená částka přesáhne 50 000 Kč,” vysvětluje Martina Večeřová.

Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. Změny zaznamenal i sankční systém. Došlo ke snížení pokuty za nedodržení elektronické formy podání, a to z 2 000 Kč na 1 000 Kč. Nově také není žádný limit daňového bonusu na dítě. Obchodní korporace mají možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

V případě jakýchkoli doplňujících otázek se obraťte na svou účetní. Pokud se nechcete stresovat s účetnictvím, chcete mít vše pod kontrolou a máte zájem svěřit svou agendu moderní online účetní firmě, navštivte www.trivi.com nebo volejte na zákaznickou linku 800 80 60 40.

Loading...