Papírování je sice nuda, ale nevyplácí se podceňovat

Kvě 22, 2016

Že z každého příjmu musíme zaplatit daně, to už je nám jasné. Ovšem každý měsíc máme těch povinností více. Zapomenout nesmíme ani na sociální a zdravotní pojištění, jinak by bylo zle. Komunikace se zdravotní pojišťovnou a okresní správou sociálního zabezpečení se občas podceňuje, jenže něčeho si nevšimnete a hned vám naskočí pokuta či penále.

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí, že musí za rok podat přehledy o příjmech a výdajích. Ptáte se kam? Rovnou na dvě místa. Jednak ho po vás chce okresní správa sociálního zabezpečení, a jednak zdravotní pojišťovna.

Hrůzu mnohdy nahánějí i samotné formuláře. Je jich nespočet a každý je jiný. Liší se i formuláře přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ, a nejen to, dokonce i některé pojišťovny mají svoje přehledy a vypadají na první pohled jinak, i když údaje v nich jsou nakonec stejné. Že samotný výpočet sociálního a zdravotního pojištění může být odlišný, už snad ani nikoho nepřekvapí. Je váš příjem nízký či vysoký? Vykonáváte kromě zaměstnání ještě nějakou vedlejší činnost? Tohle vše je podstatné. Dokonce je podstatné i to, zda je Váš příjem ze živnosti nebo z jiných podnikatelských aktivit. Každoročně se mění i výše minimálního vyměřovacího základu, ze kterého zdravotní a sociální pojištění platíte. Pokud už teď v tom máte zmatek, neděste se zbytečně a spolupracujte s Trivi. S námi budete mít všechny formuláře a povinnosti plně pod kontrolou.

Problematiku sociálního a zdravotního pojištění neřeší jen OSVČ „za sebe“. V případě, že je zároveň zaměstnavatelem, řeší sociální a zdravotní pojištění také za své zaměstnance. Zaměstnavatelem tedy může být jak OSVČ, tak i právnická osoba – nejčastěji s.r.o. nebo akciovka. „Za sebe“ OSVČ posílá přehledy na tyto instituce jedenkrát ročně. Zaměstnavatel však musí podobné přehledy posílat každý měsíc.

Jak OSVČ, tak i menší firmy a zaměstnavatelé by měli s touto agendou nakládat velmi obezřetně. Zaměstnavatel musí povinné sociální a zdravotní pojištění každý měsíc správně vypočítat, podat příslušná hlášení a poslat ho na účet dané instituci. Pokud má ale každý zaměstnanec jinou pojišťovnu, může mu v tom vzniknout pěkný hokej. Také ne z každého druhu či výše příjmů povinnost odvodu pojištění vyplývá. Vybruslit se z toho dá jedině tak, že každý měsíc vyplníte správně několik různých přehledů.

Zaměstnavatel má také spoustu „drobných“ povinností souvisejících např. s oznamováním změn údajů zaměstnanců, vyhotovením potvrzení pro všemožné úřady, banky apod. Jak to efektivně podchytit? Neztrácejte čas zbytečnou administrativou, svěřte to Trivi. Zkušený tým účetních a daňových expertů se spolu s jejich inteligentním software o vše postarají a zajistí všechny potřebné úkony. Raději dvakrát měřte a jednou řežte, předejděte zbytečnému papírování a případnému penále.

Loading...