TRIVI

Zálohové faktury jsou skvělé

Uzavřeli jste úspěšný obchod a nadšením skáčete do stropu. Po vystavení faktury vás to však brzy přešlo. Klient ji ne a ne uhradit. Jak na něj?

Pokud chcete pokračovat v obchodování, osvědčenou metodou je vystavit zálohové faktury na větší částky nebo v případě nových obchodních partnerů.

Nezaplacené faktury mohou mít pro firmu likvidační důsledky. Důkladné řízení pohledávek je stejně stěžejní jako dostat novou zakázku. A to platí nejen pro giganty, ale i pro menší firmičky. V praxi se nám v Trivi osvědčilo vystavovat zálohové faktury, které jsou číslovány odlišně od faktur běžných. Ptáte se, kde je háček? Není. Výhodou navíc je, že zálohová faktura není daňovým dokladem, tudíž se z ní neodvádí DPH. Až teprve po jejím uhrazení se vystaví faktura běžná.

Zálohové faktury vás navíc vůbec nic nestojí a přitom sehrávají důležitou roli při řízení cash-flow.

Před uzavřením obchodu si raději zákazníka vždy proklepněte – vsaďte na důvěryhodné reference, jakými jsou zveřejněné účetní uzávěrky nebo dostupné rejstříky dlužníků. Každá společnost je ze zákona povinná, pokud je zapsaná v obchodním rejstříku, zveřejnit účetní uzávěrku i výroční zprávu.

Pokud máte na krku hlavně dlouhodobé zakázky, zálohovou fakturu nikdy nezapomínejte vystavit. Tento druh obchodu je totiž možné vyfakturovat až po dokončení práce, tedy třeba po několika měsících. A jestliže váš parťák nezaplatí zálohu, jste z obliga a můžete přerušit dohodnuté práce. Alespoň do doby, než dojde k úhradě. I přestože je celá situace dost nepříjemná, vaše celkové náklady jsou díky dřívějšímu ukončení zakázky nižší a byznys tak méně ztrátový.