Daňová uznatelnost výdajů a nákladů

Srp 23, 2016

Správné určení daňové uznatelnosti vám ušetří spoustu starostí i financí.

Výpočet daně z příjmu může být pro podnikatele doslova džunglí, ve které je velmi obtížné se vyznat. Víte, jaký je rozdíl mezi náklady a výdaji? Nebo daňovou evidencí a vedením účetnictví?
Jestliže vás z toho bolí hlava, raději si nechte poradit. Od toho tu jsou odborníci z Trivi, díky nimž si můžete být jisti, že na vaše dveře nebude klepat finanční úřad.

Jak vypočítat daňový základ

Neexistuje zdravě uvažující podnikatel, který by se nesnažil snížit daň z příjmu na minimum, o tom žádná. Samozřejmě v rámci legislativy. A každý rovněž ví, že daň z příjmu se vypočítává z daňového základu. Nyní se však dostáváme na rozcestí. Daňový základ je totiž možné vypočítat několika různými způsoby:

  • V daňové evidenci se daňový základ vypočítává z rozdílu mezi příjmy a daňovými výdaji.
  • Při vedení účetnictví se daňový základ vypočítává z rozdílu mezi výnosy a daňovými náklady.

Jak určit, zda je náklad daňově uznatelný

Ten pravý trik přichází v bodě, kdy určujeme, co jsou daňově uznatelné výdaje a náklady.

Ty neuznatelné totiž nejenže nesnižují daňový základ, ale jejich chybné zařazení do druhé skupiny pro vás může znamenat nepříjemné patálie s finančním úřadem.

Veškerá pravidla uznatelnosti či neuznatelnosti nákladů a výdajů jsou určeny legislativou, v níž se může člověk ztratit snadněji než v pařížském metru. Díky Trivi však budete moci spát s klidnou hlavou.

Co jsou uznatelné výdaje

Uznatelné výdaje jsou takové, které jsou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a je důležité provést správnou klasifikaci každého výdaje. U některých druhů výdajů je zařazení jednoznačné a logické, u některých už méně.

Např. platba sociálního a zdravotního pojištění za OSVČ se mezi uznatelné výdaje nepočítá. A to i přesto, že by tento výdaj podnikatel mohl vnímat tak, že se jedná o výdaj spojený s podnikáním, protože kdyby nepodnikal, tak by toto pojištění neplatil alespoň ne v takové výši.

Častou mylnou představou je i výdaj za reprezentativní pracovní oběd s obchodním partnerem.  Podnikatel se často domnívá, že se jedná o výdaj na zajištění a udržení příjmů, protože v některých odvětvích je nutné pro uzavření kontraktu reprezentovat… Bohužel tom tak není.

Výdaje za občerstvení s obchodním partnerem daňově uznatelné nejsou. V případě pořízení nemovitosti není uznatelným výdajem její pořizovací cena, ale odpisy.

Jaký je rozdíl mezi náklady a výdaji

V účetnictví je rozdíl mezi výdaji a náklady. Výdaje jsou skutečné platby v hotovosti nebo prostřednictvím banky, náklady vznikají spotřebou zdrojů a nejsou vždy spojeny s finanční platbou.

V některých případech se výdaj nákladu rovnat může, jindy tomu tak není. Mezi tyto případy, kdy tomu tak není patří například již zmíněné odpisy.

Nebo například platby za služby na delší časové období časté například u nájmu nebo reklamy. Pokud je uhrazen nájem na 2 roky dopředu, je potřeba do nákladů rozdělit podíl na každý rok zvlášť.

Ve většině případů si podnikatel fyzická osoba může vybrat, jako cestu pro stanovení základu daně zvolí. Ale pozor! I zde, jako ve všem a všude, existují výjimky.

Fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku nebo fyzické osoby s obratem za předchozí kalendářní rok 25 milionů a výš si vybrat nemohou. Mají totiž povinnost vedení účetnictví.

Loading...