Nulové kontrolní hlášení

Bře 19, 2020

Kontrolní hlášení bylo zavedeno Finanční správou jako nástroj pro průběžnou evidenci příjmů za účelem přesnější daňové evidence v průběhu celého kalendářního roku.

Kdo má povinnost podat kontrolní hlášení? 

Povinnost podat kontrolní hlášení dopadá pouze na plátce DPH. V žádném případě se to netýká identifikovaných osob. Povinnost podání však vzniká pouze za určitých podmínek, které jsou následující:  

  • plátce přijal nebo uskutečnil zdanitelné plnění v tuzemsku 

Kdy se podává kontrolní hlášení? 

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení za každý měsíc, a to do 25 dnů od jeho skončení.  
Fyzické osoby podávají buď měsíčně nebo čtvrtletně, záleží na tom, jak mají nastavené zdaňovací období.  

Jak se podává kontrolní hlášení? 

Kontrolní hlášení se podává výhradně elektronicky, buď prostřednictvím daňového portálu nebo prostřednictvím datové schránky. 

Pokud plátce využívá datovou schránku má zákonnou povinnost ji využívat a není tudíž možné zaslat hlášení prostřednictvím portálu.  

Kdy vzniká tzv. „nulové kontrolní hlášení“ a musím ho podat? 

Plátce, který v daném období neuskutečnil ani nepřijal žádné plnění nemusí kontrolní hlášení podávat. Podávat nemusí ani ten, který uskutečnil pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.  

Plátce však v termínu může nulové kontrolní hlášení dobrovolně podat, aby se vyhnul případné výzvě správce daně k jeho podání. V případě, že by k výzvě od správce daně došlo, je plátce povinen ho podat do 5 dnů od oznámení výzvy.  

Pokud zvažujete možnost změny účetní nebo s podnikáním začínáte, potřebujete spravovat své účetnictví a daňové povinnosti, neváhejte se obrátit na nás. 

Rádi se o vaši účetní agendu postaráme.   

Vaše Trivi  

Loading...