Liberační balíček II. a nové informace pro podnikatele

Bře 25, 2020

Zdravíme vás z  Trivi. Přinášíme vám novinky ohledně úlev z daňové oblasti v souvislosti s nouzovými opatřeními proti rozšiřování koronaviru a změny v zákonech vztahující se k  OSVČ.  

Kromě vyhlášených úlev, označovaných jako „Liberační balíček I. (dočte se zde)“, o kterých jsme psali v  článku z  16.3., jsou schváleny další úlevy, označované jako Liberační balíček II., pojďme se na ně podívat.

Liberační balíček II.: Vyhlášené úlevy

 • prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob,  
 • plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň, 

Tato úleva by se měla týkat jen přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s lhůtou podání od 31.3.2020 do 31.7.2020. 

 • zavedení institutu Loss Carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020, 

Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 formou podání dodatečných přiznání k  DPPO nebo DPFO za uvedená období. Poplatník bude mít po vyměření si ztráty za rok 2020 možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

 • Ministerstvo financí s ohledem na vývoj aktuální situace pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb,  

Pozastavení znamená, že EET nemusí být prováděna v období nouzového stavu, vyhlášeného dne 12.3.2020 do ukončení nouzového stavu. A že EET nemusí být prováděna v období tří měsíců od ukončení nouzového stavu. 

Zdravotní a sociální pojištění 

Dále proběhlo schválení změny zákona o zdravotním pojištění, jež obsahuje níže uvedené změny: 

 • prodloužení termínu na podávání přehledů za r. 2019 do 3.8.2020, 
 • neplacení záloh na ZP v minimální výši v období 1.3.-31.8.2020, 
 • v případě placení vyšších než minimálních záloh, se bude hradit jen rozdíl převyšující minimální výši zálohy v období 1.3.2020 – 31.8.2020, 
 • pojistné v období 1.3.2020 – 31.8.2020 nemusí být hrazeno a může být zaplacena až formou doplatku pro podání přehledu za r. 2020, 
 • penále z opožděného placení záloh v období 1.3.-31.8.2020 se neuplatní. 

Uvedené změny představují v  podstatě plošné odpuštění pojistného v  minimální výši v období od 1.3. do 31.8.2020, stát ho po vás nebude chtít nikdy zpětně doplatit.  

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení obsahuje dále uvedené změny: 

 • v období březen až srpen 2020 není povinnost placení záloh na sociální zabezpečení, 
 • měsíční pojistné v období březen až srpen 2020 se snižuje o částku 2 544,- Kč měsíčně u OSVČ s hlavní činností a 1 108,- Kč u OSVČ s vedlejší činností, 
 • období březen až srpen 2020 bude posuzováno jako tzv. vyloučená doba pro účely pojistného. 

Ve vyúčtování za rok 2020 budou odvody sníženy o těchto šest měsíců, a to o částku ve výší minimálního pojistného na zdravotním a sociálním. Při výši minimálního pojistného na zdravotní pojištění ve výši 2 352,- Kč a na sociální zabezpečení ve výši 2 544,- Kč tak budou odvody na pojistné u OSVČ s hlavní činností sníženy za rok 2020 o částku 29 376,- Kč. Z hlediska budoucího důchodu půjde o tzv. vyloučenou dobu, což znamená, že toto šestiměsíční období neplacení nebude mít vliv na jeho výši.  

Bezúročné úvěry 

O tzv. bezúročné úvěry bylo možné žádat už během minulého týdne u Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vzhledem k velkému množství žádostí byl však příjem žádostí pozastaven dne 20.3.2020.  

Aktuálně je připravován program COVID II, kdy budou úvěry nově poskytovat komerční banky. Za splacení bude ručit stát, který bude poskytovat i příspěvek na úhradu úroků. Předpokládá se, že žadatelé budou moci využít dosavadního formuláře ČMZRB. Dle informací by měl být program spuštěn do 2 týdnů. Bližší informace o tom, jak a kde zažádat, kdo může a kdo ne, a co potřebujete za dokumenty, upřesníme až budou dostupné.  

Program ANTIVIRUS 

Tento program představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a zahrnuje podporu pro zaměstnavatele, kteří byli nuceni v souvislosti s opatřeními Vlády ČR utlumit činnost.  Program zahrnuje kompenzace mezd zaměstnanců kteří:  

 • nemohli vykonávat pracovní činnosti z důvodu uzavření provozovny na základě nařízení vlády (v těchto případech zaměstnanci pobírají 100 % mzdy a stát by měl kompenzovat 80 % vyplacené mzdy), 
 • nemohli vykonávat pracovní činnost z důvodu karantény (zaměstnanec v této situaci pobírá 60 % mzdy a stát by měl kompenzovat všechny náhrady na straně zaměstnavatele). 

Dále bude stát kompenzovat vyplacené mzdy zaměstnavatelů, pokud: 

 • významná část zaměstnanců, alespoň 30 %, nemohla vykonávat pracovní činnost z důvodu nařízené karantény nebo z důvodu péče o dítě (v tomto případě zaměstnanci pobírají 100 % mzdy, stát bude kompenzovat 80 % z vyplacených mezd), 
 • zaměstnavatel byl nucen omezit svou činnost z důvodu nedostupnosti nezbytných vstupů (suroviny, výrobky, služby) ke své činnosti (zaměstnanec pobírá 80 % mzdy a stát bude kompenzovat 50 % z vyplacených mezd), 
 • u zaměstnavatele dojde k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy (v tomto případě pobírá zaměstnanec 60 % mzdy a stát bude kompenzovat 50 % z vyplacených mezd). 

Žádost o vrácení mzdových nákladů budou přijímat příslušné úřady práce, přičemž žádost bude možné podávat po ukončení vykazovacího období (za měsíc březen bude zaměstnavatel podávat žádost na začátku dubna). První žádost lze tedy podat 1.4.2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí v tomto týdnu představí podrobnější postup, jak žádost podávat. 

Další pomocná ruka – ošetřovné“ pro OSVČ 

Jedná se o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny dostanete finanční příspěvek ve výší 424 Kč. Vyplácet ho bude na základě čestného prohlášení, podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podporu dostanete v případě, že váš manžel či manželka nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci.  

Příspěvek pro OSVČ by však měl mít stejná pravidla jako ošetřovné pro zaměstnance. Je tedy možné, že Sněmovna dne 25.3.2020 usnese několik změn.  

Je nutné počítat s dalšími úpravami a změnami. Všechny novinky a aktuality ke zmíněním programům bedlivě sledujeme a v případě změn vás budeme informovat.  

Jsme účetní a daňoví poradci online. V případě potřeby se nám ozvěte, probereme, zda vám můžeme pomoci s vašim podnikáním a jeho účetnictvím. Jsme tu pro vás. 

Vaše Trivi 

Loading...