Další novinky pro podnikatele

Dub 5, 2020

Jak jsme slíbili v předchozím článku, tak přinášíme další novinky z legislativních úprav a změn pro podnikatele. V tomto týdnu bylo spuštěno podávání žádostí o dávky na ošetřovném pro OSVČ a také program COVID II. 

Ošetřovné pro OSVČ v době koronaviru

Od 1.4.2020 můžete podávat žádost o ošetřovné pro OSVČ. Stačí vyplnit formulář, který najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  Kdo může požádat? Osoba samostatně výdělečně činná na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření nemůže vykonávat svoji činnost z důvodu péče o: 
 • dítě, které navštěvuje školní nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády a je mladší 13 let, nebo  
 • nezaopatřené dítě maximálně do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby, alespoň ve stupni 1 (lehká závislost), pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření, nebo  
 • osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je závislá na pomoci jiné osoby, alespoň ve stupni 1 (lehká závislost), a která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavřená zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření.  

Jak vyplnit žádost?  

 • Začněte vyplněním IČ, pokud jej máte, 
 • po jeho zadání stiskněte tlačítko „Vyhledat“, měl by se vám automaticky vyplnit osobní údaje, 
 • údaje zkontrolujte a v případě neúplnosti doplňte, 
 • nezapomeňte vyplnit i DIČ v sekci „Osobní údaje“, 
 • dále vyplňte email a vám mobilní telefon.  
 • V sekci „Rozsah dotace“ zaškrtněte počet dní, za které dotaci žádáte, pokud žádáte za všechny dny v březnu, tudíž 20 dní, tak částka dělá 8480 Kč
 • Vyplňte údaje o osobě, která je závislá na pomoci jiné osoby,  
 • na závěr zvolte, zda k žádosti přikládáte přílohy (např. doklad o uzavření školy),  
 • poté stiskněte tlačítko „Dokončit a stáhnout PDF“.  
Jak žádost podat? Možnosti podání žádosti jsou hned tři a podáváte ji na Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 • Datová schránka  – ID datové schránky Ministerstva: wnswemb Předmět: fpmpo20
 • Elektronický podpis – Posíláte na email: fpmpo20@mpo.cz, předmět emailu bude: fpmpo2
 • Pošta – Adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na františku 32, 110 15 Praha 1. Dopis označte heslem: fpmpo20 
Pokud si nebudete s vyplněním žádosti vědět rady, obraťte se na váš živnostenský úřad. Pro urychlení žádosti a vyplacení dotace je doporučeno podávat prostřednictvím datové schránky nebo emailu.   Žádost je platná jeden kalendářní měsíc. V dalším kalendářním měsíci je nutné opakované podání žádosti.  

Program COVID II.

Ve čtvrtek 2.4.2020 začalo první kolo úvěrového programu COVID II. Podnikatelé mohou žádat u komerčních bank o úvěry od 10 tisíc až do 15 milionů korun či o příspěvek až 1 milion korun na úhradu úroků. Vzhledem k tomu, že je program financován ze strukturálních fondů, nemohou ho proto moci využít pražské firmy.  

Jak žádat?  

Přímo ve vaší bance, pokud je na seznamu ČMZRB, kde vám pomohou s vyplněním žádosti. Pokud bude žádost kladně vyhodnocena, tak vše vaše banka s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou dořeší.  

Na co lze úvěr využít? 

Na provozní náklady, tedy mzdy, nájemné, náklady na energie, faktury, předfinancování pohledávek nebo profinancování zásob, a podobně. Náklady ale musí vzniknout až po podpisu úvěrové smlouvy.  

A co pražské firmy?  

COVID II. bohužel není učen pro ně, ale MPO s hlavním městem Prahou jednají, jak pražským firmám pomoci.   V případě dalších aktualit vás budeme informovat.   Tým Trivi 
Loading...