9 tipů, jak úspěšně podat daňové přiznání

Bře 12, 2020

Chcete podat úspěšné daňové přiznání? Abyste platili co nejnižší daň nebo vám vznikl nárok na vratku? Sepsali jsme pro vás pár tipů, jak na to. 

Podání daňového přiznání  

Aby daňové přiznání mohlo být úspěšné je nutné ho podat. Formulář k vyplnění najdete například na stránkách finanční správy.  

Povinnost podat daňové přiznání vzniká každému, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč. Povinen je podat i ten, jehož roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.  

Poslední možnost včasného podání přiznání i jeho splatnost je 1.4.2020. V případě, že daňové přiznání zpracovává a podává poradce, půjde o termín 1.7.2020. Přiznání podáváte na finanční úřad v místě vašeho trvalého pobytu.

Pokud vlastníte datovou schránku je vaší povinností odevzdat daňové přiznání přes ní. V případě, že vlastníte elektronický podpis, je možné ho podat elektronicky. 

Připravení potřebných dokumentů  

Součástí daňového přiznání musí být mnohdy i řada potřebných dokumentů. Je třeba doložit doklady prokazující nárok na odčitatelné položky a slevy na dani, většinou je nutné, aby se jednalo o originály. 

Jedná o tyto dokumenty: 

 • potvrzení o studiu, 
 • potvrzení o pobírání důchodu, 
 • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění, 
 • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění, 
 • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky, 
 • potvrzení o daru nebo darovací smlouvu, 
 • potvrzení ze školky atd.

Vedete-li daňovou evidenci, potřebujete závěrku daňové evidence k  31. 12. 

Vedete-li účetnictví, potřebujete účetní závěrku k  31. 12. 

Uplatňujete-li výdaje procentem z příjmů, připravte si evidenci o výši příjmů za celé zdaňovací období.

Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů 

Zaměstnanci, kteří během roku pracovali pro více zaměstnavatelů a jimž byla zároveň z příjmu odváděna zálohová daň, si musejí od všech zaměstnavatelů vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok. Potvrzení si vyžádají i ti, kteří si během roku přivydělávali samostatně výdělečnou činností. 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč se nekrátí  

Všichni daňoví poplatníci uplatní ve svém daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Nárok na slevu mají všichni, tedy i studenti, důchodci, ženy na rodičovské dovolené, zaměstnanci i podnikatelé. Sleva se uplatňuje v celé výši, bez ohledu na to, zda výdělečná činnosti trvala pouze pár měsíců. 

Odčitatelné položky  

Základ daně je možné snížit o tzv. odčitatelné položky. Jedná se např. o dary, darování krve, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci či úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Avšak každý daňový odpočet je nutné doložit příslušným potvrzením, např. dokladem z banky, pojišťovny, penzijní společnosti, smlouvou nebo jiným dokladem. 

Daňové slevy snižující vypočtenou daň zpříjmu 

Kromě základní slevy na poplatníka lze v daňovém přiznání uplatnit další daňové slevy, jako jsou: 

 • sleva na manželku  
 • sleva na invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně 
 • slevu na průkaz ZTP/P 
 • slevu na studenta  
 • slevu na EET 
 • slevu formou školkovného  

Daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu, nikoliv základ daně, jak je tomu u odčitatelných položek. 

Daňové slevy pro rodiče 

Za kalendářní rok je možné uplatnit daňové zvýhodnění na první, druhé a třetí dítě. Možnost uplatnění má ale pouze jeden z rodičů. Pokud se dítě narodilo v průběhu roku, potom se zvýhodnění uplatňuje od měsíce narození.  

Pokud je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu.  

Zaplacení daně včas  

K úspěšnému daňovému přiznání rozhodně patří i včasné zaplacení daně. V prodlení začínáte být tehdy, neuhradíte-li daň nejpozději v den její splatnosti.  

Povinnost uhradit úrok z prodlení, za každý den prodlení, vzniká pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby včetně.  

Máte větší agendu, potřebujte pomoci s účetnictvím komplexně? 

Pokud si nadále nevíte s vaším přiznáním rady, nejspíše bude vaše podnikání složitějšího charakteru. Rádi vám s daňovým přiznáním pomůžeme a postaráme se o celou vaši účetní agendu.  

Nehledejte návody, zda účtujete a daníte správně. 

S námi budete mít jistotu, o vše se vám postaráme my v Trivi. 

Nechte si to spočítat v  Trivi, stačí odeslat poptávku a my se vám ozveme zpět.  

Loading...