B Corporation: cesta, jak dělat byznys a držet si ideály

Srp 7, 2017

Podnikání nemusí být jen jednostranné směřování k zisku. O tom jsme se přesvědčili v rozhovoru s Pavlem Francem, ředitelem společnosti Frank Bold. Přečtěte si inspirativní řádky o tom, že lze zároveň řídit advokátní firmu a k tomu usilovat o svobodnou společnost a systémové změny.

Frank Bold nejsou jenom advokáti, věnujete se i veřejně prospěšným projektům, zasahujete do veřejné správy. Čím je zajištěná soudržnost vaší společnosti?

V roce 2016 jsme se stali první registrovanou B Corporation v České republice. Koncept B Corp. je z hlediska řízení společností inovací pocházející z USA. Myšlenka B Corp. se dá jednoduše vystihnout heslem: „People Using Business as a Force for Good“.

Naším cílem je pochopitelně generování zisku, ale naší vášní je být přitom prospěšní, ať už našim klientům, nebo společnosti, ve které žijeme a chceme, aby se v ní žilo dobře. Je to cesta, kdy se nevzdáváte ideálů, ale zároveň děláte byznys.

Jak to všechno dohromady funguje?

Máme tři hlavní oblasti, kterým se věnujeme. Tou první jsou inovace v korporátním světě. Vedle právní podpory menších inovativních firem jako jsou třeba Rekola nebo Impact HUB, podílela se naše bruselská pobočka na vytvoření návrhu Směrnice EU o nefinančním reportingu regulující největší firmy v EU. Dále se věnujeme obnovitelné energetice.
Takže na jedné straně pracujeme pro řadu firem ze sektoru obnovitelných zdrojů energie, spolupracujeme s institucemi jako je Česká rada pro šetrné budovy, na druhou stranu jsme úspěšně zastavili otevírku největšího povrchového dolu v Polsku. Třetí oblastí, které se věnujeme je veřejná správa, kde poskytujeme desítkám samospráv právní podporu – ať už jsou to velká města jako Brno nebo Liberec, tak menší obce.
Současně jsme iniciátory a koordinátory úspěšného projektu Rekonstrukce státu, který prosadil 5 protikorupčních zákonů jakým je registr smluv nebo zákon o volebních kampaních. Když se na to podíváte, jsou to tři oblasti, tři hlavní témata. Vše máme navíc zarámováno silnými etickými hodnotami, které hlídají, abychom mohli chodit spát s dobrým pocitem.

Vaše záměry se neomezují pouze na oblast České republiky, ale máte pobočku třeba i v Polsku. Tam se věnujete spíše těm komerčním nebo neziskovým věcem?

My se snažíme prosazovat model B Corporation všude. V Polsku jsme historicky začínali s neziskovým náhledem, ale teď tam poskytujeme i komerční služby. Původně jsme tam začínali s vědomím toho, že polský trh je čtyřikrát větší než český a současně celý neziskový sektor nemá dostatečnou právní podporu. Původně šlo tedy více o neziskové projekty, ale postupně jsme přidali i poskytování komerčních služeb.

Jak zvládáte řídit všechny ty rozmanité složky, které pod Frank Bold spadají? Máte nějak nastavené, čemu se věnovat přednostně?

Já to dělám podle priorit, které si stanovím na daný rok. Tento rok mám nastavené tři nejdůležitější věci. První je vybudovat obchodní oddělení, což v advokátkách naší velikosti není běžné, ale už na to tlačíme. Dále chci co nejlépe vést HR politiku, abychom dostávali do týmu ty nejlepší lidi a abychom nabírali hodně kapacit. Třetí priorita je nastavit v tomto roce nové cíle a udělat strategii na další tři roky. A to jsou pro mě priority, podle kterých to skládám. Je však třeba dodat, že by to celé nefungovalo, kdybych neměl skvělé parťáky v týmu, na které se můžu spolehnout.

V roce 2013 vznikl Frank Bold, který zastřešil hned několik subjektů, a to advokátní kancelář a neziskové organizace. Na vybudování brandu pracovali mimo jiné Adam Hrubý, Marek Prchal nebo Lukáš Cafourek a celý proces trval téměř dva roky. Byly chvíle, kdy jste měl chuť to vzdát? Která část proměny pro vás byla nejobtížnější?

Já se nevzdávám. Ale nebylo jednoduché osadit organizační transformaci spolu s novým brandem mezi lidmi z jednotlivých organizací. A další věc bylo najít vhodný název. Myslím si, že i kluci se s tím dost potýkali a našli řešení až pod velkým tlakem.

Trvalo to dlouho, protože jsme nový brand implementovali na stávající organizace, kde pracovalo strašně moc lidí. Kdybychom začínali od nuly, bylo by to jiné. Bylo těžké komunikovat změny tak, aby je lidé přijali a vzali je za své. U nás se neřídí příliš direktivně a lidi jsou hodně angažovaní, není jim jedno, pro jakou společnost dělají.

Navíc to nebylo pouze o nové značce, ale také o novém stylu a sjednocení našich aktivit do B Corporation.

Přemýšlíte, jak vybudovat vlastní brand? Kvalitní marketing a komunikace značky vám pomohou získat zákazníky na svou stranu.

Jaká byla spolupráce s profesionály v oblasti marketingu?

Protože jsem byl ten, kdo to inicioval, musel jsem organizaci plnou právníků přesvědčit, že mají naslouchat a brát vážně lidi, jakým je Adam Hrubý a Marek Prchal, kteří jsou naopak velice non konformní.

Právníci si nejdříve mysleli, že jsou to blázni. A já jsem byl ten, kdo jim říkal, že jim musí důvěřovat.

Když totiž přijde Adam Hrubý celý v černém, s namalovanými nehty a ověšený korálky a prezentuje expresivním stylem, tak se na to právník, byť je to velice pokrokový právník, dívá s jistou nedůvěrou.

Tomu rozumím. Ale dopadlo to skvěle. Co připravujete do budoucna? Máte v plánu ještě nějaké další projekty, nebo vás ty současné ještě na nějaký čas vytíží?

Rád bych, aby se Frank Bold stal v evropském měřítku etalonem dobrého stylu při poskytování právních a navazujících služeb byznysu, veřejné správě.

Chceme klientům pomáhat měnit svět k lepšímu. Když máte velkou čtverku, tak my budeme pětka, za kterou půjdou ti, pro které není byznys jenom o hromadění peněz.

V zásobě mám několik projektů podobných Rekonstrukci státu, ale raději bych je teď nezmiňoval. Svět je plný možností, jak dělat něco smysluplného.

Pavel Franc

Od patnácti let pracoval pro Hnutí Duha, vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale do Frank Bold nastoupil již po absolvování prvního ročníku studií v roce 1998. V letech 2000–2007 řešil několik veřejně známých kauz, zastupoval například rodinu sedláka Rajtera ve sporu o půdu s hliníkárnou Nemak, obhajoval také práva biozemědělců při žalobě na společnost Danone za klamavé používání značky Bio. V roce 2009 se stal programovým ředitelem organizace Frank Bold a současně ředitelem pro strategii partnerské kanceláře Frank Bold Advokát, v jejímž čele prosazuje systémové změny směřující k vyšší odpovědnosti korporací. S týmem advokátů Frank Bold poskytuje právní pomoc při ohrožení práv jednotlivců korporacemi.

Loading...