Podmínky referenčního programu (1. 8. 2021)

Referenční program platí pro všechny aktivní klienty společnosti Trivi, kteří doporučí služby Trivi dalšímu podnikateli (právním formám: OSVČ, s.r.o., a.s.), kteří ještě nemají s Trivi uzavřenou příkazní smlouvu na užívání služeb Trivi.

Aktivním klientem se rozumí takový klient, který má uzavřenou platnou příkazní smlouvu se společností Trivi a.s.

Pokud stávající klient doporučí nového klienta a příkazní smlouva s novým klientem bude uzavřena nejpozději 6 měsíců od doporučení (zaslání referenčního kódu) získá jak stávající, tak nový klient, odměnu dle bonusových podmínek referenčního programu.

 

Bonusové podmínky referenčního programu:

 1. Bonus pro stávajícího klienta ve výši 3000 Kč, pokud nový klient bude právnickou osobou. Výše odměny bude odečtena z konečné částky na faktuře (suma bez DPH).
 2. Bonus pro stávajícího klienta ve výši 1000 Kč, pokud nový klient bude fyzickou osobou. Výše odměny bude odečtena z konečné částky na faktuře (suma bez DPH).
 3. Nový klient bez ohledu, zdali se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, získá bonus v podobě 100 % slevy na první 3měsíční paušální poplatky (sleva se nevztahuje na ostatní položky ceníku jako poplatek za zpracování dokladu, položky nad rámec paušálu, atd…)

 

Ostatní podmínky:

 1. Nový klient je povinný uvést partnerský kód v objednávkovém formuláři na stránkách www.trivi.com, nebo následně písemně na email podpora@trivi.com avšak nejpozději před vystavením první faktury ze strany Trivi (1.den následujícího měsíce po podpisu příkazní smlouvy).
 2. Nárok na odměnu není možné uplatnit později či zpětně.
 3. Nárok na odměnu zaniká, pokud mezi aktivním klientem a doporučeným novým klientem, existuje majetkové či jiné propojení (např. stejný jeden z jednatelů, jeden ze skutečných majitelů, atd…)
 4. Nárok na odměnu vzniká oběma stranám až okamžikem, kdy nový klient Trivi uhradí první fakturu, za služby Trivi.
 5. Pokud je odměna pro stávajícího klienta vyšší než jeho měsíční fakturace, rozdíl lze přenést a uplatnit ve fakturaci následujícího měsíce.
 6. Odměna stávajícímu klientovi zaniká, pokud je v prodlení s úhradou za služby Trivi.
 7. Pokud dojde k výpovědi smlouvy nového klienta do prvního měsíce od jejího podpisu, nárok na odměnu pro stávajícího klienta úplně zaniká, stejně tak v případě, kdy nový klient neuhradí fakturu za služby Trivi dle pokynů na faktuře.
 8. Trivi si vyhrazuje právo reference u stávajících klientů ověřovat.
 9. Trivi si vyhrazuje právo na úpravy podmínek a omezení trvání platnosti referenčního programu.
 10. Počet odměn pro stávající klienty je omezen na maximálně 10 odměn za 12 po sobě jdoucích měsíců.
Loading...