Kompletní podmínky referenčního programu

29.1.2018

  • Program platí pro stávající i nové klienty Trivi Byznys, kteří doporučí Trivi dalšímu podnikateli (právním formám: OSVČ, s.r.o., a.s.), který si také zřídí smlouvu Trivi Byznys.
  • Speciální odměna do 31.3. 2018 – pokud stávající klient doporučí nového klienta a smlouva s ním bude uzavřena 31.3.2018, stávající klient získá odměnu ve výši 2000 Kč (místo standardních 1000 Kč).
  • Výše odměny bude odečtena z konečné částky na faktuře (suma bez DPH).
  • Nárok na odměnu, ani samotnou referenci, není možné uplatnit zpětně.
  • Pokud je odměna pro stávajícího klienta vyšší než jeho měsíční fakturace, rozdíl lze přenést a uplatnit ve fakturaci následujícího měsíce.
  • V případě ukončení smlouvy stávajícím klientem nárok na finanční výplatu zbývající slevy nevzniká. Pokud dojde k výpovědi smlouvy do prvního měsíce od jejího podpisu, nárok na odměnu pro stávajícího klienta úplně zaniká.
  • Pokud nový klient ukončí spolupráci před uplynutím 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy, nárok na druhou část odměny zaniká.
  • Reference bude uznána, pokud nový klient písemně (e-mailem) uvede, od kterého stávajícího klienta referenci získal.
  • Trivi si vyhrazuje právo reference u stávajících klientů ověřovat.
  • Trivi si vyhrazuje právo na úpravy podmínek a omezení trvání platnosti referenčního programu.

Někdo vám Trivi doporučil?

Sláva! Zalíbila se vám naše nabídka? Napište nám e-mail na hello@trivi.com se jménem firmy, od které jste dostali doporučení. Společně sjednáme smlouvu Trivi Byznys a jednoduchému on-line účetnictví už nebude nic bránit.

Doporučte Trivi

Napište nám kontakt přítele či známého. Ozvěme se mu za Vás a pokud vše klapne, odměna pofrčí k oběma.

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas společnosti Trivi a.s. k zpracování vašich údajů za účelem reakce na váš dotaz. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Více o způsobu nakládání s vašimi údaji na stránce ZOOÚ.