Kompletní podmínky referenčního programu

  • Program platí pro stávající i nové klienty společnosti Trivi, kteří doporučí služby Trivi dalšímu podnikateli (právním formám: OSVČ, s.r.o., a.s.), který podepíše smlouvu na užívání služeb Trivi.
  • Pokud stávající klient doporučí nového klienta a smlouva s ním bude uzavřena 31.12.2018, stávající klient získá odměnu ve výši 3000 Kč. Výše odměny bude odečtena z konečné částky na faktuře (suma bez DPH).
  • Nový klient, který uzavřel smlouvu s Trivi, získá odměnu v podobě 100% slevy na prvních 5 měsíčních paušálů na služby Trivi.
  • Nárok na odměnu vzniká až okamžikem, kdy nový klient Trivi uhradí první fakturu, za služby Trivi. Nárok na odměnu, ani samotnou referenci, není možné uplatnit zpětně.
  • Pokud je odměna pro stávajícího klienta vyšší než jeho měsíční fakturace, rozdíl lze přenést a uplatnit ve fakturaci následujícího měsíce.
  • V případě ukončení smlouvy stávajícím klientem nárok na finanční výplatu nevzniká. Pokud dojde k výpovědi smlouvy nového klienta do prvního měsíce od jejího podpisu, nárok na odměnu pro stávajícího klienta úplně zaniká, stejně tak v případě, kdy nový klient neuhradí fakturu za služby Trivi dle pokynů na faktuře.
  • Reference bude uznána, pokud nový klient písemně (e-​mailem, v objednávkovém formuláři) uvede platný partnerský kód.
  • Trivi si vyhrazuje právo reference u stávajících klientů ověřovat.
  • Trivi si vyhrazuje právo na úpravy podmínek a omezení trvání platnosti referenčního programu.

Někdo vám Trivi doporučil?

Sláva! Zalíbila se vám naše nabídka? Napište nám e-​mail na hello@trivi.com se jménem firmy, od které jste dostali doporučení. Společně sjednáme smlouvu Trivi Byznys a jednoduchému on-​line účetnictví už nebude nic bránit.