Výdej, náklad, příjem, výnos...cože?

23. květen 2016

Správné určení daňové uznatelnosti vám ušetří spoustu starostí i financí.

Výpočet daně z příjmu může být pro podnikatele doslova džunglí, ve které je velmi obtížné se vyznat. Víte, jaký je rozdíl mezi náklady a výdaji? Nebo daňovou evidencí a vedením účetnictví? Jestliže vás z toho bolí hlava, raději si nechte poradit. Od toho tu jsou odborníci z Trivi, díky nimž si můžete být jisti, že na vaše dveře nebude klepat finanční úřad.

Neexistuje podnikatel, který by se nesnažil snížit daň z příjmu na minimum, o tom žádná. A každý rovněž ví, že daň z příjmu se vypočítává z daňového základu. Nyní se však dostáváme na rozcestí. Daňový základ je totiž možné vypočítat několika různými způsoby:

  • V daňové evidenci se daňový základ vypočítává z rozdílu mezi příjmy a daňovými výdaji.
  • Při vedení účetnictví se daňový základ vypočítává z rozdílu mezi výnosy a daňovými náklady.

Ten pravý trik přichází v bodě, kdy určujeme, co jsou daňově uznatelné výdaje a náklady. Ty neuznatelné totiž nejenže nesnižují daňový základ, ale jejich chybné zařazení do druhé skupiny pro vás může znamenat nepříjemné patálie s finančním úřadem. Veškerá pravidla uznatelnosti či neuznatelnosti nákladů a výdajů jsou určeny legislativou, v níž se může člověk ztratit snadněji než v pařížském metru. Díky Trivi však budete moci spát s klidnou hlavou.

Uznatelné výdaje jsou takové, které jsou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a je důležité provést správnou klasifikaci každého výdaje. Např. platba sociálního a zdravotního pojištění za OSVČ se mezi uznatelné výdaje nepočítá. V případě pořízení nemovitosti není uznatelným výdajem její pořizovací cena, ale odpisy. V účetnictví je rozdíl mezi výdaji a náklady. Výdaje jsou skutečné platby v hotovosti nebo prostřednictvím banky, náklady vznikají spotřebou zdrojů a nejsou vždy spojeny s finanční platbou. Patří mezi ně například odpisy.

Máte možnost si vybrat, jakou cestou se směrem ke stanovení daňového základu vydat. Konečné rozhodnutí závisí samozřejmě na konkrétní situaci, ale správná volba výpočtu daňového základu Vám rozhodně ušetří. Ale pozor! I zde, jako ve všem a všude, existují výjimky. Fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku nebo fyzické osoby s obratem za předchozí kalendářní rok 25 milionů a výš si vybrat nemohou. Mají totiž povinnost vedení účetnictví.