TRIVI

EET sleva na dani

V zákoně o daních z příjmů je nově zakotvena sleva na dani z příjmů ve výši 5.000,- Kč. Sleva je jednorázová a byla zavedena z důvodu kompenzace zvýšených nákladů podnikatelů na zprovoznění EET. Uplatňování slevy není bohužel vůbec jednoduché a samozřejmé. Celá aplikace slevy působí dojmem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Podívejme se na podmínky, za kterých je možné slevu uplatnit, možná patříte mezi hrstku šťastných, kteří na ni dosáhnou.

Jaké jsou podmínky?

  • slevu lze uplatnit pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém byla zaevidována první tržba na základě zákona o EET
  • platí jen pro fyzické osoby. Právnické osoby podléhající EET nemají v souvislosti s EET nárok na jakoukoli slevu

Jak slevu vypočítat?
Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Částka slevy 5.000,- Kč je maximální výše, kterou lze uplatnit. Skutečnou částku si musí každý poplatník spočítat a zjistit, zda vůbec, případně v jaké výši může slevu uplatnit.
To znamená, že podnikatel, který poprvé začal evidovat tržby v prosinci 2016, má možnost uplatnit slevu pouze v daňovém přiznání za rok 2016. Musí se podívat, jaký má základ ze samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů). Z tohoto základu spočítat 15%. Od vypočítané částky odečíst základní slevu na poplatníka – 24.840,- Kč. Pokud bude výsledek vyšší než nula, lze částku uplatnit jako slevu. Maximálně však 5.000,- Kč.

Příklad:
Základ daně dle §7 = 199.000,- Kč
Z toho 15% = 29.850,- Kč
Odečet slevy na poplatníka = -24.840,- Kč
Rozdíl = 5.010,- Kč

Dle příkladu, pro uplatnění maximální slevy 5.000,- Kč, musí poplatník mít dílčí základ daně z podnikání 199.000,-Kč.

Hrátka na závěr – pořadí slev
A aby toho nebylo málo, výše uvedený příklad platí za předpokladu, že poplatník neuplatňuje jiné slevy na dani. Ostatní slevy na dani (kromě daňového zvýhodnění na vyživované dítě) se totiž uplatňují před slevou v souvislosti s EET. Jedná se o slevy dle § 35ba zákona o daních z příjmů (základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva na držitele průkazu ZTP, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte). Jestliže tedy podnikatel uplatňuje některou z uvedených slev, pak uplatní je a teprve pokud ještě zbyde nějaká daň, uplatní slevu v souvislosti s EET.

Ing. Radek Bílý
Daňový poradce č. 98