Backend developer

Do našeho týmu hledáme parťáka, který s námi bude společně vytvářet naši webovou aplikaci, která automatizuje práci našim zákazníkům a zaměstnancům s účetními doklady a daty.


Jakého parťáka do našeho týmu chceme ?

 • Využíváme technologie ASP.NET Core, C#, MSSQL, MongoDB, RabbitMq.
 • Architektura naší aplikace využívá principy domain driven design.
 • Je pro tebe stejně jako pro nás zajímavá automatizace rutinních činností, pak jsi náš člověk.
 • Práce pro tebe není jen místem, kam si denně chodíš odsedět svých osm hodin, ale třeba i příležitostí potkat nové lidi. Hledáme člověka, který mezi nás zapadne a stane se součástí našeho pestrého týmu.

Co Tě u nás čeká?

 • Zapojení se do vývoje klientsky přívětivé webové aplikace
 • Navrhování a implementace inovací
 • Rozvíjení nejen sám sebe, ale i kolegů

Co Ti můžeme nabídnout?

 • Prostředí rychle se rozvíjejícího start-upu
 • Sami se rádi rozvíjíme a oceníme i tvoje nápady, a zároveň tě budeme podporovat v dalším vzdělávání
 • Čím dřív tím líp, ale pokud jsi ten pravý, rádi si na tebe počkáme
 • Možnost podílet se na něčem, co má smysl
 • Volnou pracovní dobu - je na tobě, jestli chceš pracovat z domova anebo s námi v Plzni (stačí nám, když se s námi v Plzni 1x týdně potkáš)

Přidej se k nám


Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Trivi a. s. (dále jen“správce“), IČO: 28378440, se sídlem Španělská 770/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová značka B 23166 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto správce, zpracovávat Tebou poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na tento inzerát poskytuješ správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Tvých osobních údajů máš tato práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíš-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Tvých osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Tvými zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace najdeš tady


Příloha - třeba Tvoje CV:

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas společnosti Trivi a.s. k zpracování vašich údajů za účelem reakce na váš dotaz. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Více o způsobu nakládání s vašimi údaji na stránce ZOOÚ.